ankara escort ankara escort antalya escort
ankara escort
1xbet supertotobet
zenci porno seks hikayeleri bodrum escort bayan bodrum escort bayan bodrum escort bayan bodrum escort bayan izmit escort bayan
türbanlı porno porno porno hikayeleri bodrum escort bodrum escort bodrum escort izmit escort
Bugun...
HÜKÜM ÖZETİ İLANI


  DETAYLAR


                                                                                      İLAN

                                                 AKSARAT 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

                                          (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

  ESAS NO        :2015/342 Esas

  KARAR NO    :2019/103

  HÜKÜM ÖZETİ İLANI

  Davacı İNTER-RAY TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından mahkememizde açılan (İflasın Ertelenmesi) davasında verilen karar sonucunda iflasının 09/04/2019 tarihi itibariyle 1 yıl   süre ile ertelenmesine dair verilen kararın hükmünün özetinde ;

  Davacı İnter Ray Taşımacılık ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflasının 09/04/2019 tarihi itibariyle 1 yıl SÜRE İLE ERTELENMESİNE,

  Şirkete Kayyım olarak İsa Özkişi’nin atanmasına, yönetim kurulunca alınan kararlar ve yapılacak faaliyet ve işlemlerin geçerliliğinin kayyımın onayına bağlı tutulmasına, şirketin mali denetiminin kayyımca yapılmasına, şirketin mal varlığının tespiti bakımından envanter tanzimi, başlangıç bilanço ve rapor dönemlerine ilişkin ara bilançolarla nihai bilançolar ve şirket mali durum cetvellerini düzenleyerek şirketin iyileştirme tedbirlerine uyup uymadığı konularında üçer aylık dönemler halinde açıklayıcı raporlar sunmasına, kayyıma mali konularda bilirkişi görevlendirme ya da mahkemeden görevlendirilmesini isteme yetkisi verilmesine, ödemelerin raporlar doğrultusunda yapılmasına, şirketin mali durumunun kötüleşmesi veya iyileştirme hakkında olumuz gelişmenin meydana gelmesi halinde dosyanın erteleme süresi beklenmeksizin resen ele alınmasına, 6183 S.Y’ya ilişkin icra takipleri de dahil olmak üzere diğer alacaklılar tarafından yapılmış olan tüm icra takiplerinin, yapılacak takiplere ilişkin tüm ihtiyati tedbir ve ihtiyati hacizlerin durdurulması yönündeki mahkememizce konulan tedbirlerin, yine şirkete ait gayrimenkul tapu kayıtlarına ve motorlu araçlarının kayıtları üzerine konulmuş tedbirlerin devamına,  şirketin borç altına girmesini engelleyecek şekilde çek  tanzim etmesinin senet düzenlemesinin, alacak devir ve temyik etmesi işlemlerinin durdurulmasına, ancak şirketin zorunlu giderleri, hammadde alımı, enerji giderleri gibi işletmenin  devamı için zorunlu harcamalar nedeni ile kayyımın iznine bağlı olarak önceden miktarları kayyıma bildirmek ve belgelere  eklenmek suretiyle çek, senet keşide ve temlike kayyım kontrol ve denetimi altında kayyımın onayı şartı ile izin verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği hususları ilan olunur. 08/07/2019

İLAN SAHİBİ
 • İlan Sahibi: http://aksaraypostagazetesi.com
 • İl: Aksaray
 • İlce: MERKEZ
İLAN BİLGİLERİ
 • İlan No: 150
 • Kategori: RESMİ İLAN
 • İl: Aksaray İlçe: MERKEZ
İLAN KATEGORİLERİ
YUKARI